Eenvoudig schenken met belastingaftrek

Wilt u ons werk ondersteunen middels een aftrekbare (periodieke) gift?

Download hier het vooringevulde model schenkingsovereenkomst Belastingdienst, waarmee u eenvoudig en belastingvrij uw schenkingen kunt doen aan Stichting Kinderboerderij Aalsmeer.

Hieronder vindt u hoe dit werkt (bron: www.ANBIplein.nl):

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.
Er zijn 2 soorten giften: reguliere giften en periodieke giften

Reguliere giften
Voor het aftrekken van reguliere giften gelden de volgende voorwaarden:

 • U doet de giften aan een instelling die is geregistreerd als een (culturele) ANBI of een steunstichting SBBI (sociaal belang beogende instelling);
 • De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften;
 • U kunt met documenten aantonen dat u de giften hebt gedaan (bijvoorbeeld een bankafschrift);
 • Voor toepassing van de giftenaftrek dient het totale bedrag van uw giften meer dan 1% van uw totale inkomen (box 1, 2 en 3) te zijn met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken;
 • U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw totale inkomen (box 1, 2 en 3).

Periodieke giften
Een gift die u doet is periodiek indien:

 • u de gift hebt laten vastleggen: Dit is mogelijk door middel van een onderhandse overeenkomst met de ANBI of door middel van een notariële akte;
 • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging (die in de notariële akte wordt genoemd);
 • de jaarlijkse giften steeds (ongeveer) even hoog zijn;
 • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging;
 • de gift stopt uiterlijk bij uw overlijden;
 • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Voor periodieke giften geldt geen drempel voor aftrek of een maximaal aftrekbaar bedrag.

De gift dient te zijn gedaan aan een (culturele) ANBI of een vereniging die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De vereniging heeft minstens 25 leden;
 • De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid;
 • De vereniging is vrijgesteld van vennootschapsbelasting of er niet aan onderworpen;
 • De vereniging is gevestigd in een EU-land, op St. Maarten, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden of in een door de Belastingdienst aangewezen land.

Periodieke schenkingen met onderhandse schenkingsovereenkomst 
Per 1 januari 2014 zijn periodieke giften die zijn vastgelegd via een schenkingsovereenkomst tussen de gevende en ontvangende partij fiscaal aftrekbaar.

Wij hebben hiervoor alvast het model schenkingsovereenkomst Belastingdienst vooraf ingevuld en hier beschikbaar gesteld om periodieke gift in geld automatisch naar de ANBI over te maken. De overeenkomst dient door de schenker te worden ingevuld, ondertekend en opgestuurd naar de betreffende ANBI. De ANBI vult de overeenkomst aan met onder meer een transactienummer. De ANBI houdt een afschrift van de overeenkomst in haar administratie en stuurt tevens de schenker een ingevuld exemplaar retour voor haar administratie. Op verzoek van de Belastingdienst moeten beide partijen de overeenkomst kunnen overleggen.

De drempel voor de schenker om de gift vast te leggen in een notariële overeenkomst is hiermee weggenomen.