Hornmeerpark

Het Hornmeerpark gaat veranderen. Door de fusie van de twee vroegere voetbalverenigingen VVA en RKAV tot FC Aalsmeer is er meer ruimte nodig, en die ruimte wordt onttrokken aan het huidige Hornmeerpark.

Daarnaast zal het oude VVA-terrein een andere bestemming krijgen. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen om mee te praten en te denken over de invulling. Stichting Kinderboerderij Aalsmeer pleit voor het waarborgen en instandhouden van de groene omgeving van de kinderboerderij, zodat recreanten naast de kinderboerderij en de midgetgolf ook een derde aanttrekkelijke recreatiemogelijkheid houden. Daarbij zullen we de gevolgen voor de parkeermogelijkheden en verkeersveiligheid van potentiƫle bezoekers kritisch volgen en waar mogelijk bewaken.

Meer informatie over de plannen voor het Hornmeerpark is verkrijgbaar via gemeente Aalsmeer.