Nieuw Konijnenverblijf

Het geraamte van het dak is al klaar

Het geraamte van het dak is al klaar

De contouren van het nieuwe konijnenverblijf op onze boerderij worden steeds nadrukkelijker zichtbaar. Na de fundering en het muurtje is nu het geraamte van het dak klaar. Er is reeds hout besteld voor de rest van de opbouw. Onze klusvrijwilligers zijn er druk mee.

Konijnen zijn groepsdieren. In het wild leven ze met families samen in holen met gangenstelsels. Alle verblijven op onze kinderboerderij voldoen aan de wettelijke eisen, maar we proberen daarbovenop altijd iets meer te doen voor het welbevinden van dieren. Voor de konijnen betekent dat meer dieren samen in grotere hokken. Een mooi voorbeeld is de knuffelruimte in de stolp. Het nieuwe konijnenverblijf buiten bij de ingang, is bedoeld als groepsruimte voor drie groepen konijnen.

In 2015 besloot ons bestuur tot de bouw van dit verblijf. In 2016 is grotendeels de financiering rond gekomen (door bijdragen van o.a. de LionsClub en TeamTimmerman) en gestart met de aanleg. Als alles volgens planning verloopt, dan zal de ingebruikstelling van het verblijf deze zomer plaatsvinden.

RABO – Stemming Bloeiende Ledenbank

Op 19 januari hebben alle leden van Rabobank Regio Schiphol een mail gekregen waarmee zij op hun favoriete goede doel kunnen stemmen. Stichtingen en verenigingen in de regio kunnen van de Rabobank een bijdrage krijgen als de leden op hen stemmen. Bent u lid van de Rabobank, maak dan gebruik van uw stemrecht en help mee de goede doelen in de regio te ondersteunen. Natuurlijk hopen wij dat de Rabobank-leden onder u, op Boerenvreugd stemmen. Uw stem kost u niets, maar levert ons wel een bijdrage op voor de financiering van het nieuwe konijnenverblijf, dat in aanbouw is. Dus check uw mail en stem op Boerenvreugd. Kent u nog andere leden, deel deze boodschap dan, zodat we zoveel mogelijk stemmen krijgen.