Online Paasactiviteit

paasfeestAlternatief voor onze jaarlijkse Paasactiviteit (voor iedereen!)
Ons geplande paasfeest gaat niet door, maar wij hebben een alternatief! Er is een idee ontstaan waar iedereen aan mee kan doen, vanuit huis:
maak je origineelste en/of mooiste paasei!
Maak een paasei, dat kan door te tekenen, schilderen, plakken of wat dan ook. Maak een foto van jouw paasei. Stuur je foto voor 14 april naar bestuur@boerenvreugd.nl schrijf in de mail je voor- en achternaam, hoe oud je bent en ook je mailadres. Dan maak je kans op een leuk prijsje. (alleen foto’s ingestuurd via de email dingen mee).
Er zijn vier categorieën. Voor iedere categorie hebben we een prijsje voor het origineelste/mooiste paasei. De categorieën:
o Eerste categorie 0 tot 7 jaar
o Tweede categorie 7 tot 13 jaar
o Derde categorie 13 tot 18 jaar
o Vierde categorie 18 jaar en ouder
De week na Pasen gaan wij (bestuur/vrijwilligers) in klein comité via een app groepje kijken wie in welke categorie het mooiste ei gemaakt heeft.
Hierna presenteren wij de uitslag op onze Facebook pagina, ook de andere eieren die niet in de prijzen gevallen zijn, zijn dan te zien.
Als alles, na deze ongewone situatie, weer enigszins tot rust is gekomen en we weer bezoek mogen ontvangen op de boerderij, plannen wij een momentje om de prijsjes uit te reiken.
Wij hopen dat we veel paaseieren mogen ontvangen en dat we jullie, ergens na 1 juni, snel weer op de boerderij gaan zien.