Plannen en wensen

Boerenvreugd heeft al heel speeltoestelveel uitdagende speeltoestellen voor de opgroeiende jeugd. Zoals met de rest van de boerderij wordt ook over de speeltuin voortdurend nagedacht. Hoe kan het beter, mooier, uitdagender of met minder onderhoud? Plannen en wensen zijn er altijd.  Stichting Kinderboerderij Aalsmeer wil vóór 2018 een nieuw speeltoestel realiseren voor de oudere kinderen (vanaf 6 jaar). Daardoor hopen wij het bezoek aan de speeltuin ook voor oudere kinderen interessant te houden. Te denken valt aan een klimtoestel met een hoger uitdagingsniveau en draaiende onderdelen (De afbeelding is een voorbeeld van wat zou kunnen).