Wij zoeken nieuwe donateurs en club van 100 leden!

Het is een jaar geleden dat de eerste corona patiënt in Nederland werd aangetroffen. Enige tijd later werden er allerlei maatregelen genomen door de overheid, waaronder sluiting van alle attractieparken. Ook kinderboerderij Boerenvreugd ontkwam niet aan sluiting voor bezoekers. Met een onderbreking van een paar maanden in de zomer, waarin we gelimiteerd gasten konden ontvangen, is onze boerderij nu al weer drie maanden gesloten voor publiek. Dus geen regulier bezoek, geen activiteiten, geen inkomsten uit entree en winkelverkoop en ook nauwelijks vakantie opvang.  20160430_142105

Gelukkig mogen de cliënten van Ons Tweede Thuis hun dagelijks werk blijven doen. In de weekenden hebben de vrijwilligers bij toerbeurt voerdienst. Uiteindelijk hebben al onze dieren met regelmaat voer en verzorging nodig. Op de boerderij is er altijd werk.

De mensen begrijpen dat alle vaste kosten zoals voor voer, energie, water, schoonmaak, onderhoud e.d. gewoon doorgaan. Daarvoor is geld nodig en gelukkig kan het bestuur melden dat de Stichting Kinderboerderij Aalsmeer nog een gezonde financiële situatie kent waardoor we de komende maanden kunnen overbruggen. Maar het is wel puzzelen. We zouden niets liever willen dan onze hekken openzetten zodat iedereen weer kan genieten van onze gastvrijheid en de jonge dieren en de speeltuin. Helaas lijkt dat nog even niet mogelijk. De enige mogelijkheid uw aandacht te trekken zijn krantenartikeltjes en onze berichten op social media.

Wellicht heeft u al gezien of gehoord dat er veel en hard wordt gewerkt op de boerderij. Dat is ook nodig omdat verschillende zaken dringend aan onderhoud of vervanging toe zijn. De stolp zal worden voorzien van nieuwe ramen met dubbelglas, en de speeltuinvloer wordt geheel gerenoveerd met nieuw gronddoek en nieuw boomschors. Ook staan we voor de keuze van een nieuw speeltoestel en zijn we bezig met de aanschaf van zonnepanelen.  thumbnail_20210226_094618

E.e.a. is ons deels mogelijk gemaakt door een financiële particuliere injectie die het bestuur geheel aan duurzame middelen zal besteden. Hierbij kijken we in het bijzonder naar zaken die nu en op langere termijn de exploitatiekosten verlagen, om zo ook in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor het publiek in de gemeente Aalsmeer.

Binnenkort krijgen onze vaste donateurs een jaarlijkse bede voor een donatie en de leden van de “Club van Honderd” de vraag om hun bijdrage weer te voldoen. U zult begrijpen dat de inkomsten hiervan op dit moment niet voor een sluitende begroting kan zorgen. Alleen vorig jaar al hebben wij een vermindering van ongeveer 30% van onze inkomsten en de vooruitzichten voor 2021 zien er niet beter uit. We hebben veel vertrouwen in de toekomst, want uiteindelijk zal het “oude normaal” weer terug keren. Maar de tussentijd moeten wij zien te overbruggen. Daarvoor zou het fijn zijn als er zich meer mensen aanmelden als donateur of  voor de Club van Honderd. Hoewel we alle financiële steun verwelkomen kijken we vooral uit naar ondersteuning, door middel van een (jaarlijkse) donatie, van alle Aalsmeerse inwoners die ons een warm hart toedragen.

Het bestuur en de vrijwilligers van Boerenvreugd zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk!

Aanmelden kan via donateurs@boerenvreugd.nl