Barn/Pluimveehokken

Achter de speeltuin staat een bouwwerk IMG_6731waar ruimte is voor groot pluimvee, materiaal en schapen/geiten. Naar aanleiding van vogelgriep-uitbraken in Nederland in 2006 werd het voor ons noodzakelijk te beschikken over hokken waar we het pluimvee in kunnen ophokken. Daarom zijn er in 2007 twee grote hokken gebouwd, één voor kalkoenen en één voor de pauwen. In 2015 is daar een gedeelte aangebouwd met de naam “De Barn”. Op de kinderboerderij was al heel lang behoefte aan een grote, lichte, overzichtelijke en droge opslag van materialen. Met steun van Stichting Theo Janssen MOC kon dit project gerealiseerd worden. In de Barn is ook een schuilhut opgenomen voor de achterste wei.