Club van Honderd

IMG_4877De Club van Honderd is een groep particulieren en bedrijven die zich hard maakt voor het  veiligstellen van de gezonde exploitatie van kinderboerderij Boerenvreugd.

Bij het in stand houden van de boerderij komt veel kijken. Toenemende regels vanuit de overheid dwingen ons om hogere kosten te maken dan in het verleden. En ook de prijs van hooi en voer is de afgelopen jaren gestegen. Energie, water, het onderhoud van de gebouwen en het terrein kosten veel geld.

Wanneer u ons structureel steunt met een bijdrage van € 100,00 of meer per jaar, dan krijgt u een naamplaatje op het “Club van Honderd-bord”. Het “Club van Honderd-bord” hangt goed zichtbaar bij het terras / winkeltje van de kinderboerderij.

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer is sinds 2008 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenking van geld aan een ANBI-erkenning is vrijgesteld van schenkings- en successierecht. Particulieren kunnen giften aan ANBI-instellingen aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor bedrijven geldt hetzelfde met betrekking tot de vennootschapsbelasting.

Als u een structurele en substantiële bijdrage wilt leveren aan ons voortbestaan, dan kunt u deelnemen aan de Club van Honderd. Stuurt u dan even een mail naar donateur@boerenvreugd.nl, dan ontvangt u meer informatie hierover.