SKBA Doel en Visie

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer (SKBA) FB_IMG_1548172547611heeft als doel het oprichten en doen exploiteren van één of meer kinderboerderijen en educatieve centra op het gebied van natuur en milieu te Aalsmeer (acte van oprichting art. 2, d.d. 19 november 1990)

Dit doel wordt ondersteund door het uitvoeren van de onderstaande activiteiten:

RECREATIE De kinderboerderij wil een avontuurlijke ontmoetingsplaats zijn. Kinderen en andere bezoekers kunnen dieren aaien, verzorgen en bekijken. De beheerder kan worden geholpen met klussen als hokken uitmesten, dieren voeren, jonge dieren de fles geven, enz. Bovendien is er een speelterrein ingericht dat aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoet. Voor deze combinatie boerderij/speeltuin is bewust gekozen om de boerderij aantrekkelijker te maken voor jong en oud.

EDUCATIE EN VOORLICHTING De kinderboerderij leent zich voor het geven van praktische lessen op het gebied van milieu en natuur. Regelmatig maken basisscholen gebruik van de boerderij voor natuurlessen. Ook peuterspeelzalen en kindercrèches bezoeken de boerderij. De milieuzolder staat ter beschikking van groeperingen of instanties voor voorlichtingsavonden, exposities e.d. Vanuit de eigen SKBA-organisatie worden regelmatig wisselende minitentoonstellingen gehouden.

INTEGRATIE MENSEN MET EEN BEPERKING In samenwerking met Stichting Ons Tweede Thuis (een regionale instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Amstelland en Meerlanden) werken cliënten onder leiding van beheerders gedurende vijf dagen in de week op Boerenvreugd. Zij doen de dagelijkse werkzaamheden op de boerderij.

SOCIAAL-CULTURELE ASPECTEN De boerderij is een ontmoetingsplaats voor jong en oud. Bij de vele evenementen die georganiseerd worden is hulp, voorbereiding en ondersteuning nodig. Iedereen die het leuk vindt en een paar vrije uurtjes heeft, kan meehelpen op de boerderij. De evenementen hebben soms een folkloristisch tintje. Voorbeelden hiervan zijn schapenscheren, wol spinnen, honing slingeren, kaarsen maken en met Pasen eieren zoeken.

DIERFILOSOFIE Het dierenbestand van Boerenvreugd bevat hoofdzakelijk kleine landbouwdieren en de algemeen gangbare kleine huisdieren, die in deze regio’s voorkomen (dus geen exoten als papegaaien en uitheemse dieren als lama’s).  

MAATSCHAPPELIJK De organisatie en de kinderboerderij maken deel uit van de lokale en regionale maatschappij en is voor haar voortbestaan afhankelijk van haar omgeving en de mensen die daar belang bij hebben. SKBA zoekt bij het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van haar activiteiten voortdurend de samenwerking met bedrijven, particulieren en andere maatschappelijke organisaties. Daarbij wordt haar zelfstandigheid en onafhankelijkheid nooit uit het oog verloren.