Vijver

In 2001 is de vijver uitgediept en vakpapalianne 680voorzien van nieuwe beschoeiing. De Lion’s club heeft hiervoor een grote actie gehouden. In de vijver bevinden zich eenden van verschillende soort, zoals kaapse loopeend, Peking Eend, Muskuseend of Kwakertje. Vaak komen wilde eenden ook aanvliegen.