Vijver

In het eerste half jaar van 2019, tijdens de grote renovatie van het Hornmeerpark, is de vijver van de boerderij opgeknapt.20190410_151719

De laatste grote opknapbeurt was in 2001 en het was hard nodig om de vijver onder handen te nemen. De vijver is uitgediept en de beschoeiing is vernieuwd. De boerderijvijver is verbonden met de parkvijver zodat de waterkwaliteit verbeterd is en er zijn nieuwe struiken en bomen geplant.

20181005_115902 In de vijver bevinden zich verschillende soorten eenden, zoals de kaapse loopeend, Peking Eend, Muskuseend en Kwakertjes. Ook wilde eenden, waterhoentjes en meerkoeten worden gezien in de vijver.