Vrijwilligers en stages

Vrijwilliger zijn op Boerenvreugd vrijwilligersbetekent gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor de boerderij en haar dieren. Vrijwilligers die weekenddiensten van een halve dag draaien, zorgen vooral voor het voeren van de dieren, winkelbeheer en toezicht op de bezoekers. De beheerders maken een schriftelijke overdracht voor de verzorging van de dieren en andere noodzakelijke taken in het weekend. Ook het beantwoorden van vragen hoort bij de taak van de vrijwillige beheerder. Als u liever bezig bent met bouw of onderhoud aan de boerderij, of met het organiseren van activiteiten of educatie,
dan is dat ook mogelijk. Weten hoe je vrijwilliger kunt worden? E-mail vrijwilligers@boerenvreugd.nl

Vrijwilliger worden

Als vrijwilliger bij Kinderboerderij Boerenvreugd werk je samen met een gezellige groep mensen om de kinderboerderij te laten “draaien”. Kom gerust eerst een keertje langs en kijk of het wat is voor u/jou. Na een introductiegesprek met een ervaren vrijwilliger of bestuurslid wordt u volledig ingewerkt. Bent u er helemaal klaar voor (bij beheerdersdiensten) dan wordt u ingedeeld in een drie maandelijks rooster. Wij hebben alleen ten aanzien van het rooster 1 duidelijk regel: afspraak is afspraak.

Niet alleen beheerdersdiensten
Naast beheerders op de boerderij kunnen we mensen gebruiken die:
– samen met onze andere tentploegmensen een paar keer per jaar onze activiteitentent helpen opzetten en afbreken;
– in onze technische commissie zorgen voor het onderhoud van onze gebouwen en installaties;
– tijdens onze activiteiten helpen bij knutselen, spelbegeleiding of voorlichting over het thema;
– hun hart bij de boerderij hebben liggen en bestuurlijke taken op zich willen nemen;
– in vakanties willen helpen met voeren en verschonen van de logeerdieren;
– hand- en spandiensten willen verrichten, zoals het lopen voor Jantje Beton (waarvan 50% van de opbrengst voor Boerenvreugd is) of het rondbrengen van donateurspost.

En nog veel meer…

Verder zijn er gelukkig vrijwilligers die specifieke taken op zich nemen en daar ook een bepaalde vrijheid voor krijgen. Mensen die als sleuteladres fungeren, als tuinman, als winkel bevoorrader, als donateuradministrateur, als roosterplanner, als Jantje Beton-regelaar, als schilder, als klusjesman, als huisfotograaf, als tentoonstelling-inrichter, als website-beheerder.

Stages en Jeugd-vrijwilligers

Gelukkig hebben we een groeiendeIMG_6063 en vaste kern van jeugdvrijwilligers. Zij vormen een belangrijke verbinding tussen het jeugdige publiek en de organisatie van de boerderij. Veel jongeren komen binnen als jeugdvrijwilliger of stagiair en blijven dan “hangen”. Wij gebruiken hun vaak frisse ideeën en stimuleren hun deelname aan activiteiten en in het bestuur. Uiteraard houden we bij de inzet en begeleiding van jeugd rekening met de aspecten die horen bij het opgroeien. Wil jij stage lopen op Boerenvreugd? Meld je dan tijdig aan via stages@boerenvreugd.nl