Sponsoring

PhotoGrid_1538735895490
Boerenvreugd kan niet bestaan en was er nooit geweest zonder de steun van ondernemers en fondsbeheerders door sponsoring in geld of natura. De donateurs helpen met hun bijdrage in de kosten voor de verzorging van de dieren. Hooi, stro, voer en medicijnen worden met donateursgeld betaald. Voor grote investeringen en activiteiten zoeken we elke keer sponsors. We wachten niet tot het hele benodigde bedrag binnen is. Als we een groot deel van de financiering rond hebben, gaan onze handen uit de mouwen. Op deze manier zijn alle projecten de afgelopen jaren tot stand gekomen.
 
 
Wilt u investeren in de samenleving van Aalsmeer?
Ons banknummer is IBAN NL54RABO0156275880 t.n.v. Stichting Kinderboerderij Aalsmeer