Vakantie-opvang

20190729_141009

Op kinderboerderij Boerenvreugd is het het gehele jaar mogelijk uw cavia of konijn tijdens uw vakantie onder te brengen. Deze unieke service is mogelijk dankzij de dagelijkse bezetting op de boerderij. Hieronder leest u meer over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Gezondheid voorop!
De gezondheid van uw en onze dieren staat voorop. Daarom vangen wij alleen huisdieren op die gezond zijn. Mocht de beheerder twijfelen aan de gezondheid van uw dier, dan kan het niet worden opgevangen. Is het dier naar uw mening wel gezond, dan kan uw dierenarts een gezondheidsverklaring opstellen. In dat geval kan het dier alsnog worden opgenomen. Konijnen moeten ingeënt zijn tegen de konijnenziektes Myxomatose, het VHS-virus ( ook wel RHD of VHD) en de betrekkelijk nieuwe ziekte VDH2. Veel dierenartsen houden hiervoor jaarlijks konijnenspreekuren.

Reserveer op tijd!
Voor u uw dier brengt moet u tenminste één week van tevoren een plaats reserveren; voor de zomervakantie liefst zo vroeg mogelijk, want vol = vol. De reservering kan op werkdagen met één van de beheerders worden overlegd. Dit kan per mail via boerenvreugd@onstweedethuis.nl

Het dier kan in zijn eigen hok worden gebracht, dat wel goed afsluitbaar en verplaatsbaar moet zijn (geen houten buitenhok). Voer- en waterbakjes of –flesjes moet u thuis bewaren. Het kan zijn, dat er zoveel dieren worden aangeboden, dat we voor een bepaalde periode volgeboekt zijn. Het brengen van uw dier kan alleen op een doordeweekse dag (ma t/m vrij) tussen 9.30 en 16.00 uur

We kijken eerst of uw dier gezond is aan de hand van een checklist. Bij konijnen moet u kunnen aantonen dat het dier ingeënt is (entingsboekje of de rekening van de enting). Samen met u wordt een overeenkomst getekend.

Daarin staat vermeld:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer (eventueel (mobiel) nummer voor noodgevallen)
  • Om welk dier het gaat (ras, kleur, geslacht)
  • Wanneer het dier gebracht en weer opgehaald wordt
  • Of het dier in een eigen hok verblijft of gebruik maakt van een boerderijhok

Verder spreken we met u af hoeveel kosten we mogen maken, mocht uw dier tijdens zijn verblijf ziek worden. Bij eventuele kosten van dierenartsen krijgt u van ons een aparte rekening. De kosten van het verblijf worden vooraf met u afgerekend. Mocht u langer wegblijven dan u eerst van plan was, dan rekenen we de extra kosten achteraf met u af. U brengt het dier voor eigen risico. Als u uw dier weer komt ophalen, dan neemt u de kopie van de overeenkomst mee, zodat wij weten dat het dier met de goede eigenaar mee naar huis gaat. Het ophalen van uw dier kan ook in het weekend.

Verzorging van uw dier
Alle logeerkonijnen en –cavia’s worden in de zomerperiode in de hooiberg opgevangen en in andere seizoenen proberen we een plek te vinden, waar de dieren ’s avonds achter slot kunnen verblijven.
Elke dag krijgt uw dier krachtvoer, hooi en water. Het hok wordt minimaal 1x per week verschoond. Dit alles zit bij de prijs in begrepen. De dieren worden alleen uit het hok gehaald als het hok moet worden schoongemaakt of als er medische handelingen moeten worden verricht. Dit laatste wordt zonodig gedaan door onze vaste dierenartsen van Dierenartsenpraktijk Westeinder.

Bezoekers mogen niet bij de vakantiedieren komen.

Kosten van opvang en verzorging zijn 4 euro per dier per dag.

De dag van brengen en de dag van halen tellen wij mee in het berekenen van de prijs.

Indien een plaats in de vakantie-opvang is gereserveerd, maar op de afgesproken datum/weekend het dier niet wordt gebracht, wordt een bedrag van 25% van de afgesproken kosten in rekening gebracht.

Bruikleen van een boerderijhok: € 7,50 per vakantieperiode (ongeacht de lengte van de vakantie). Bruikleen van een boerderij-ren: € 15,- per vakantieperiode (ongeacht de lengte van de vakantie).

Wilt u uw konijn brengen in zijn eigen hok met meerdere verdiepingen dan vragen wij daarvoor een extra vergoeding van € 7,50 per week. Het hok met meerdere verdieping is voor ons lastiger om schoon te maken.

Dichte houten hokken worden niet geaccepteerd omdat er onvoldoende zicht is op de dieren in het hok.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de beheerders. De beheerders zijn er van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.