Bouw pluimveeverblijf

Begin 2023 zijn wij gestart met de bouw van een nieuw pluimveeverblijf. Het nieuwe verblijf is nodig omdat de oude hokken slecht waren. We moesten kiezen om ze te repareren danwel te vervangen. We hebben voor een nieuw verblijf gekozen omdat we door nieuwbouw meteen meer ruimte voor de dieren kunnen realiseren.

Vanwege de landelijke vogelgriep verplicht de overheid ons om ons pluimvee op te hokken. Doordat er steeds nieuwe uitbraken zijn word ook de landelijke ophokplicht keer op keer verlengd. Hoe graag we het ook anders zouden willen zien, we zijn verplicht ons aan de ophokregels van de overheid te houden. Natuurlijk hopen we dat de vogels gauw weer over het terrein kunnen scharrelen maar tijdens een ophokplicht krijgen ze in het nieuwe verblijf meer ruimte.

Het ontwerp dat gemaakt is bestaat uit 3 rennen. Twee daarvan worden verblijven voor de kippen. Eén ren wordt voor de duiven. In het midden komt een educatieve ruimte. Het idee is om daar leuke informatie over kippen ten toon te stellen.

Voor de bouw van het verblijf zijn wij nog op zoek naar vakmensen: timmerlieden die op vrijwillige basis onder leiding van een ervaren bouwer het verblijf willen realiseren. Op zaterdag wordt er gebouwd aan het pluimveeverblijf. Vrijwilligers geven zelf aan welke zaterdag ze komen. Dat kan iedere zaterdag zijn maar ook bv 1 keer per 2 of 3 weken. De een komt alleen de ochtend, een ander komt de hele dag. Alle helpende handen zijn mooi meegenomen.

Onder het kopje voortgang kunt u teruglezen hoe de bouw vordert.

Ook kunnen wij nog financiële steun gebruiken voor het nieuwe verblijf.