Geschiedenis

Boerenvreugd kent een rijke historie. Hieronder een overzicht.

Wat eraan voorafgingSIMG0001

Na het zeer succesvolle feestjaar in 1988 in Kudelstaart dat georganiseerd werd om het 750-jarig bestaan te vieren, besloten vier Kudelstaarters om een kinderboerderij van de grond te tillen in Aalsmeer of Kudelstaart. Uit een enquête onder de Kudelstaartse bevolking kwam een sterke wens voor een kinderboerderij naar voren. Het bestuur werkte een plan voor de boerderij uit.

In 1992 haalde het toenmalige bestuur tijdens een campagne 2500 steunbetuigingen op en 600 mensen doneerden 5 gulden om wervingskosten te dekken. De eerste bedrijven meldden zich voor sponsoring. Een gift en ondersteuning van het Nationaal Jeugdfonds ‘Jantje Beton’ in januari 1993, bracht alles in een stroomversnelling: de plannen werden gepresenteerd, enkele politici gingen overstag, een locatie werd gekozen. De eerste paal in het Hornmeerpark werd op 21 juni 1993 geslagen.

Ons Tweede Thuis kwam met het voorstel er tegelijkertijd een plek voor een zinvolle dagbesteding voor hun deelnemers bij te maken, er kwam veel sponsoring van bedrijfsleven en particulieren binnen en tenslotte zou H.M. koningin Beatrix onze Noord-Hollandse stolpboerderij op 6 november 1993 officieel komen openen. De beschermvrouwe van het jubilerende Nationaal Jeugdfonds was door hen uitgenodigd hun 10.000ste en meest tot de verbeelding sprekende project van dat jaar te openen.

Door de jaren heen:

1995
Ons Tweede Thuis breidde het aantal deelnemers en beheerders uit, paden en het middenterrein werden aangelegd, het dierenbestand werd uitgebreid. Het bestuur kreeg een grote gift, waardoor de hypotheek afgelost kon worden, er nieuwe speeltoestellen aangeschaft konden worden en er plannen gemaakt konden worden voor een hooiberg met stallen.
In september werd met de bouw van de hooiberg begonnen. Op 23 november ontving Boerenvreugd een aanmoedigingsprijs uit handen van de heer J. Van Kemenade, Commissaris van de Koningin te Noord-Holland.

1996
Het jaar van de hooiberg en de speeltuin. Met het geld van een fantastisch legaat kon de hooiberg al op 10 maart feestelijk geopend worden. Voor een groot deel is deze gebouwd door vrijwilligers. Boerenvreugd investeerde in het speelgedeelte. Er kwam een zandbak, een groot klimtoestel, een dubbele schommel, enz. Vervelend waren telkens de natte voeten. Na een regenperiode moesten altijd de laarzen uit de kast gehaald worden. Het bestuur besloot daarom het gehele terrein grondig te draineren. Hiervoor werd voor een deel subsidie ontvangen van de gemeente Aalsmeer, de rest werd uit eigen middelen betaald.

1997
In april werd de sterk uitgebreide speelgelegenheid officieel geopend door een aantal kinderen door het vullen van de zandbak. In feite was met deze handeling het ‘speelconcept’ afgerond. Hiermee was de mooiste speeltuin van Aalsmeer een feit. Het plan van de SKBA om een NME-zolder in te richten kreeg van de bevolking de hoogste prioriteit en zodoende kon de zolder uitgebreid worden. Op 10 augustus werd de milieuzolder officieel geopend door gedeputeerde van Noord-Holland Friso de Zeeuw.

1999
Door de uitbreiding van goederen en diensten in de loop der jaren werd de beschikbare ruimte voor opslag en quarantaine te klein. In november is de financiële situatie zodanig dat het bestuur tot de bouw van een “Boerentas” besluit.

2000
Door de hevige regenval in de maanden januari en februari is het speeltuingedeelte ontoegankelijk geworden en was een opknapbeurt dringend nodig. Er wordt 10 centimeter grond afgegraven, nieuwe drainagebuizen gelegd, wegendoek neergelegd en daarbovenop nieuwe houtsnippers. Met deze drastische opknapbeurt wordt wel de bouw van de boerentas vertraagd. Toch kan met behulp van een grote gift de boerentas in het voorjaar afgebouwd worden. 

2001
Het voorjaar van 2001 is voor agrarisch Nederland een ramp. De Mond- en Klauwzeer slaat keihard toe in een deel van Europa. De boerderij is drie maanden preventief gesloten. Gevreesd wordt voor een financieel debacle, omdat de boerderij juist gedurende deze periode altijd veel bezoekers trekt. Gelukkig ontvangen we een spontane tegemoetkoming van de gemeente en ook de bezoekers geven ons bij de heropening extra financiële steun.
Op 2 augustus wordt er door de Lions Club Aalsmeer en de Ophelia-afdeling Aalsmeer een groot openluchtdiner georganiseerd in de Zijdstraat. De opbrengst van 25.000 gulden is voor het opknappen van de vijver. Voortvarend als altijd, wordt al op 27 september de vernieuwde vijver feestelijk in gebruik genomen. De speeltuin krijgt er een prachtig speeltoestel bij, de boerentas een mooie goederenlift en een rolscherm.

2002
In het voorjaar zijn er de nodige ‘ondergrondse’ activiteiten verricht. Er zijn nieuwe kabels en leidingen aangelegd naar de boerentas. Redenen hiervan zijn de wens tot een centrale verwarming in de boerentas voor gezonde werkomstandigheden in de werkplaats en het voer, gereedschap en ander materiaal droog blijft. Ook is er dit jaar een wasmachine en droger geplaatst voor de werkkleding van de deelnemers. Verder werd de vijver aangekleed en is in de boerderij een leeshoek in gebruik genomen. De kinderboerderij ontvangt ‘Aeqor’ erkenning. Deze houdt in dat Boerenvreugd officieel als opleidingsinstituut voor de sector dierverzorging gebruikt kan worden.

2003
In het tiende jaar van ons bestaan stellen we vast dat de droom van enkele enthousiaste mensen is uitgegroeid tot een succesvolle maatschappelijke organisatie, een ware trekpleister voor de omgeving. Met faciliteiten waar menig gesubsidieerde instelling jaloers op zou zijn, maar ook met de ambitie om het elk jaar leuker, beter en succesvoller te maken, is kinderboerderij Boerenvreugd terecht de trots van haar medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, bezoekers en sponsors.
In dit jaar worden er een groot aantal extra activiteiten georganiseerd. Te beginnen met een spectaculaire roofvogeldag met medewerking van echte valkeniers in februari. Vlak daarna breekt er weer een besmettelijke ziekte uit, nu de vogelpest. Gelukkig blijft deze beperkt. De bezoekers hoeven alleen maar over een ontsmettingsmat te lopen voor zij de boerderij betreden.
Op Tweede Paasdag wordt een grote brunchpartij georganiseerd en in juni een groot zomerfeest. Op deze dag krijgt de boerderij een prachtige activiteitentent van het Rabofonds aangeboden. Daarnaast vindt de onthulling plaats van een beeldje ‘Ronijntje’ uit het logo van Boerenvreugd, een geschenk van alle vrijwilligers aan de boerderij. In december is er een levende kerststal op de boerderij die duizenden bezoekers trekt, ondanks het stormachtige weer die dagen.

2004
Eind mei vindt er een grote verbouwing plaats in de stolp. Het winkeltje wordt vergroot en efficiënter ingericht.  Verder wordt de zolder uitgebreid met twee dakkapellen en het vloeroppervlak is vergroot. Sponsoring hiervoor was deels in 2003 verkregen, het Schipholfonds zorgt voor de rest van het grote bedrag dat hiervoor nodig is. Aan het eind van het jaar wordt nog een mooie schuilhut gebouwd. Het geld hiervoor kwam van de Sinterklaasaktie Uithoorn.

2005
De oude veiling organiseert een veiling en een loterij. Burgemeester Hoffscholte is de veilingmeester. Een mooie opbrengst van 1085 euro is het resultaat. In juni wordt er op Boerenvreugd een hengstveulen geboren. Ezelin Annie is de trotse moeder van Sander. Een paar maanden later op 17 november overlijd ezelin Annie geheel onverwacht op 10 jarige leeftijd.

2007

In verband met de dreiging van de vogelpest moet het pluimvee opgehokt worden. Het bestuur besluit snel tot het aanleggen van een compleet nieuw ‘ophokhok’ op het terrein. De voorbereidingen voor het 15-jarig jubileum zijn volop in gang.

2008
Dit jaar staat met name in het teken van het 15-jarig bestaan. Net als bij het 10-jarig bestaan worden alle activiteiten op een grootsere manier gevierd dan anders. Zo wordt ook in de Nieuwe Meerbode elke twee weken een column “Van Boer tot Vreugd” gepubliceerd, geschreven door Huub van Schaik, bestuurslid, en Monique Musch, een van de beheerders van de boerderij.
Intussen wordt er gewerkt aan een nieuwe bijenstal. De oude was al 15 jaar oud en was hard aan vernieuwing toe. De stal is op 15 mei feestelijk geopend door burgemeester Litjens. In september werd een grote loterij georganiseerd voor de vervanging van een oud speeltoestel. Helaas wordt de totale opbrengst vlak voor de loting gestolen. Gelukkig reageren enkele mensen en bedrijven, waaronder C1000, sontaan met enkele extra giften, om dit verlies te compenseren. Ook de Jozefschool laat zich van zijn best kant zien. De kinderen van die school halen 1.187 euro op voor de boerderij. Als afsluiting van het feestjaar wordt een groot kerstspektakel georganiseerd, wat ook gebeurde bij het 10-jarig bestaan.

2009
Een nieuwe schuilhut voor vee wordt gebouwd in de achterste wei. Het oude hok kan hierdoor geruimd worden. Net als de andere schuilhutten is hierbij de mogelijkheid om twee weiden te bereiken. De nieuwe hut heeft met haar ramen veel licht. De overkapping van de metshoop is aan vervanging toe en wordt meteen verhoogd en uitgebreid met stallingsruimte voor de kruiwagens, die in de Boerentas anders in de weg staan. Het beoogde nieuwe speeltoestel, waarvoor in 2008 actie werd gevoerd, wordt aangeschaft en geplaatst door de vrijwilligers.

2010
Ter gelegenheid van een grondige schilderbeurt van de binnenkant van de stolp, krijgt de boerderij een andere indeling. De knuffelstal wordt verplaatst en daardoor ontstaat meer ruimte voor de wisselende (mini-)tentoonstelling. Burgermeester en wethouders van Aalsmeer komen op bezoek en zijn zichtbaar onder de indruk van de organisatie en het werk van de vrijwilligers.

2011
Tijdens NLDoet krijgt de oude kruidentuin een ander uiterlijk en bestemming: Vrijwilligers van de Rabobank helpen het geheel te slopen en herbestraten. Om meer bekendheid in de wijk Nieuw-Oosteinde te bereiken, organiseert Boerenvreugd een zeer goed bezochte activiteit op 15 mei in de Snoekbaarsstraat. Het publiek wordt hierover geïnformeerd door middel van een 1 aprilgrap. Tijdens de dag worden schapen geschoren, spelletjes gedaan en veel voorlichting gegeven over de boerderij en haar organisatie. In het najaar neemt het bestuur een besluit over de nieuw aan te leggen water- en zandspeelplaats.

2012
Dit jaar werd de water/zandspeelhoek geopend

2013
Boerenvreugd viert haar 20 jarig bestaan met leuke activiteiten. Op 23 juni is het grote verjaardagsfeest voor bezoekers. Aansluitend is er een receptie voor sponsors, club van 100 leden en vrijwilligers. Tijdens de receptie is ook burgemeester Jobke Vonk aanwezig. Penningmeester Cees Hageman en secretaris Rina Velders zijn compleet verrast als zij van haar een koninklijke onderscheiding ontvangen voor hun vrijwilligerswerk! Beiden zijn bij Boerenvreugd betrokken vanaf de oprichting van stichting kinderboerderij Aalsmeer. Naast hun werkzaamheden voor de kinderboerderij zetten zij zich ook in op ander vrijwilligersgebied.

Het oranjefonds zoekt organisaties die iet betekenen voor de samenleving. Kinderboerderij Boerenvreugd is genomineerd als kroonappel van Aalsmeer net als stichting ons tweede thuis. Beiden halen de landelijke finale niet. Maar de nominatie is voor alle vrijwilligers al een kroon op het werk.

Een groep vrijwilligers heeft het idee opgevat om mee te doen aan het bloemencorso van Aalsmeer. Met bestaande, geleende en gesponsorde materialen en bloemen wordt een fantastische praalwagen gebouwd. Tijdens de corso optocht lopen ook de ezels van de ezelkeet mee met hun baas Ezel Kees. De vrijwilligers brengen tijdens de corso de actie “Bakkie doen” onder de aandacht van het publiek. Zij delen coupons uit voor een gratis kopje koffie of thee bij een bezoek aan de boerderij. In december vind de eerste kerstmarkt plaats. Een geweldig evenement waar wij met veel plezier aan terug denke

2014
Onze vrijwilligers maken een nieuwe leskist voor de kinderen in groep 3-4. Deze leskist is speciaal voor Boerenvreugd en krijgt de naam Ronijntje.

De dames van de lionsclub Aalsmeer organiseren de kanjerdag. De opbrengst komt volledig ten goede aan de kanjerketting. Een organisatie waarvoor we op Boerenvreugd graag een dag ons terrein beschikbaar stellen. Bij de vijver wordt een insectenhotel gebouwd om zo wilde insecten waaronder wilde bijen een schuilplaats te bieden. Het jaarlijkse uitje van de vrijwilligers (waarbij wij op bezoek gaan bij andere boerderijen) verloopt niet helemaal volgens planning. Onderweg krijgt de bus een klapband. Gelukkig weet de ervaren bestuurder de bus netjes aan de kant te zetten. De vrijwilligers kunnen later hun weg vervolgen met vervangend vervoer en kunnen terugkijken op een leuke boerderijendag.

In augustus draagt Theo van de Hoek (voorzitter van het 1e uur) de voorzittershamer over aan René Kroon.

Team timmerman zet zich heel 2014 in voor de kinderboerderij. Zij organiseren meerdere activiteiten waaronder tour de poel. De jaarlijkse fietstocht finisht dit jaar bij de kinderboerderij. Team timmerman haalt het fantastische bedrag van 2356.60 euro op voor boerenvreugd. Dit bedrag zal gebruikt gaan worden voor een nieuw konijnen verblijf.

Eind van het jaar gelden er strenge vogelgriepmaatregelen. Omdat er in een bedrijf in de buurt vogelgriep is geconstateerd moet de boerderij gedwongen sluiten. Door de gedwongen sluiting komt er geen geld binnen via de winkel en het varken. De activiteit “wat klimt daar” die in november gepland stond kan niet doorgaan. Een spannende periode breekt aan.

2015
Het college van B&W van de gemeente Aalsmeer komt op bezoek. Zij zijn onder de indruk van het enthousiasme en de gedrevenheid van de vrijwilligers. Vanuit de gemeente krijgt de boerderij dit keer ook steun. Na de gedwongen sluiting in verband met de vogelgriep krijgt de kinderboerderij van de gemeente een eenmalige gift van 1000 euro. Ook vanuit andere hoeken krijgt Boerenvreugd gelukkig steun!

Stichting OTT schaft een AED aan voor in de stolp. Natuurlijk hopen wij die nooit te hoeven gebruiken maar het is een fijn idee dat er op de boerderij in geval van nood een AED aanwezig is.

Imker Roel maakt de beste honing van Nederland. Hij wordt opnieuw Nederlands kampioen!

Aan de boerentas worden 2 vleermuiskasten opgehangen en in november is de Barn klaar en wordt hij officieel in gebruik genomen.

2016
Er komen er twee nieuwe boerderijpoezen, Shadow en Tommie, op de kinderboerderij wonen.

Het evenwichttoestel in de speeltuin krijgt een grote renovatiebeurt.

Steeds meer mensen volgen de facebookpagina van de kinderboerderij. Op facebookpagina worden in de zomermaanden leuke dierenweetjes geplaatst over onze boerderijdieren.

In november tekenen OTT en stichting kinderboerderij Aalsmeer een overeenkomst om de samenwerking te bevestigen voor de komende 5 jaar. Samen maken zij zich sterk voor Boerenvreugd.

November is ook de maand dat er weer vogelgriep uitbreekt. Deze keer bij wilde vogels. De kinderboerderij hoeft gelukkig niet de deuren te sluiten. Wel is er een ophokplicht voor al het pluimvee. Eind 2016 wordt er gestart met de fundering van het nieuwe grote konijnenverblijf.

2017
Vanaf 1 januari is de kinderboerderij rookvrij.

Het nieuwe konijnenverblijf begint vorm te krijgen en tijdens NL doet is het een spektakel als het dak er met een hijskraan op wordt gehezen. Op facebook behalen wij de 1000 volgers. Facebook wordt steeds belangrijker voor boerenvreugd. Voorheen werden er posters verspreid in Aalsmeer om evenementen aan te kondigen maar met facebook worden veel meer mensen bereikt.

De gemeente start met de werkzaamheden aan het parkeerterrein. De hinder wordt zoveel mogelijk beperkt. Vanaf de zomer kunnen bezoekers pinnen in het boerderijwinkeltje. Muziek op de boerderij start op boerenvreugd. Het konijnenverblijf is klaar in oktober en er wordt aan bezoekers gevraagd mee te denken over een naam. Het bestuur selecteert 5 namen en bezoekers kunnen hun stem uitbrengen via facebook. De winnende naam is konijnenvreugd en kinderburgemeester Derek verricht de openingshandeling. In december is er weer een ophokplicht voor het pluimvee. De boerderij mag gelukkig wel open blijven voor publiek.

2018
De stolp is nodig toe aan een grondige renovatie. De vrijwilligers kunnen dankzij sponsors beide toiletruimtes helemaal vernieuwen. Er wordt ook een kindertoilet geplaatst en een professioneel aankleedkussen. De zwarte verf wordt van de muren gehaald en dat blijkt een enorme klus. De stolp wordt grijs met steigerhouten meubels en industriële zwarte lampen. Helemaal hip. De nieuwe leeshoek wordt door bezoekers volop gebruikt.

Het 25 jarig jubileum wordt groots gevierd met het verjaardagsfeest voor bezoekers. De hooiberg wordt omgetoverd tot heus theater waar theater Zwuf twee voorstellingen geeft. Voor de vrijwilligers staat er ook weer een uitje gepland. De nieuwe tractor krijgt een plaatsje op het grote plein en Boerenvreugd doet voor het eerst mee met de kunstroute.

In november is er een receptie voor sponsors, donateurs en vrijwilligers. In december, tijdens de laatste vrijwilligersavond van het jaar, blikt het bestuur terug op een mooi jubileumjaar. Voorzitter Rogier bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Tien vrijwilligers zetten zich al 25 jaar in voor Boerenvreugd. Zij krijgen een speciaal boerderij speldje als dank en blijk van waardering.

2019
De vrijwilligers werken in januari verder aan de stolp en maken een nieuwe infohoek, een prachtige caviavilla en een speelboerderij. Kinderburgemeester Hannah heropent de stolp op 10 februari. Dat de nieuwe stolp in de smaak valt bij het publiek is een feit. Bezoekers brengen meer tijd in de stolp door dan voorheen.

De gemeente start met fase 2 van het hormeerpark. Het park rondom de kinderboerderij wordt onder handen genomen. Voor de kinderboerderij is de grootste verandering het verplaatsen van de ingang naar de speeltuinzijde. Ook krijgt de boerderij er grond bij. De achterste wei wordt groter en bij de nieuwe ingang wordt een nieuwe wei aangelegd. De vijver wordt onder handen genomen en verbonden met de parkvijver. De gemeente renoveert alle paden om de boerderij. Al met al een periode waarbij er flink gewerkt wordt rondom maar soms ook op het boerderijterrein.

NL doet is weer een succes. Een weekend waarbij veel mensen voor 1 of 2 dagen de handen uit de mouwen steken op de boerderij. Vele handen maken licht werk en in 1 weekend worden er heel veel klussen op de boerderij afgevinkt! Geweldig!

Tijdens de lintjesregen krijgen vrijwilligers Fini Jansen en Herman Beunder een Koninklijke onderscheiding. Zij zijn beiden zeer actieve vrijwilligers en zetten zich in voor meerdere goede doelen waaronder de kinderboerderij.

Ezel Willem is al enige tijd ziek en ondanks meerdere bezoeken van de dierenarts gaat het alleen maar slechter met hem. Op 14 mei slaapt hij rustig in in het bijzijn van zijn vriendin Roos.

In juni rond de gemeente de werkzaamheden in het hornmeerpark af. Op 25 juni opent wethouder Wilma Alink het vernieuwde park. Bezoekers moeten even wennen aan de vernieuwde ingang van de boerderij maar weten deze al gauw te vinden. Van aannemersbedrijf Jos Scholman groen bv krijgt de boerderij een prachtig cadeau; een wormenhotel.

Ezelin Roos krijgt op 3 juli twee nieuwe maatjes. Job en Jasper komen op de boerderij wonen. De ezels zijn al gauw dikke maatjes.

Voor Boerenvreugd is 2019 ook het jaar van het zoeken naar nieuwe vrijwilligers. Net als bij andere vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig. De vrijwilligers zijn belangrijk voor Boerenvreugd. Alleen met vrijwilligers kan de boerderij blijven bestaan zoals het publiek dat gewend is. Er melden zich een aantal nieuwe vrijwilligers waar Boerenvreugd erg blij mee is maar niet voor alle functies worden nieuwe mensen gevonden. De boerderij blijft ook in 2020 zoeken naar nieuwe vrijwilligers.

Activiteiten waren er volop in 2019. Muziek op de boerderij, poppenkastvoorstellingen en de grote activiteitendagen. Stuk voor stuk succesvol en gezellig! Vrijwilliger bezoeken regelmatig de zorgcentra in Aalsmeer met de dieren. Dit jaar werden er ook schapen geschoren bij de zorgcentra.

 

2020

Het jaar staat vooral in het teken van corona. Het jaarlijkse evenement NL doet dat voor het weekend van 13 maart gepland staat wordt als eerste  geannuleerd. 16 Maart moet de boerderij de deuren volledig sluiten. Het land gaat in lockdown om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De cliënten van OTT behoren tot de risicogroep en blijven thuis. Door de weeks zorgen de beheerders van OTT voor de dieren. In het weekend gaan de vrijwilligers over op voerdiensten. De poppenkastvoorstellingen, muziek op de boerderij, het paasfeest en bezoekjes aan de zorgcentra worden geannuleerd. We weten dan nog niet dat we de rest van het jaar niet meer volledig open kunnen. Via facebook, de site en de media houden we contact met onze bezoekers. De OTT beheerders maken voor radio Aalsmeer leuke korte filmpjes over het wel en wee op de boerderij.

Vrijwilligster Tini Beunder krijgt een lintje, onder andere voor haar inzet voor de kinderboerderij.

16 Mei gaan we weer beperkt open. Eerst alleen de speeltuin op zaterdag en zondagmiddag. Er gelden strenge regels. Met een maximum aantal van 30 volwassen bezoekers, sleutelhangers die mee naar binnen moeten worden genomen, een aparte in en uitgang, gesloten gebouwen (dus ook geen mogelijkheid om naar het toilet te gaan), desinfectiemiddelen, geen groepen bezoekers en afstand houden. Gelukkig kunnen we met kleine stapjes steeds wat meer open. 17 juli  gaan de speeltuindeuren door de weeks ook weer open. De gebouwen en weides zijn door de weeks wel gesloten omdat dat het werkterrein van de OTT boeren en boerinnen is. In het weekend is nu het hele terrein open voor bezoekers. De gebouwen blijven nog altijd de hele week dicht voor bezoek, met uitzondering van het toilet aan de buitenkant van de stolp . De sleutelhangers hoeven niet meer gebruikt te worden. De bezoekers verspreiden zich netjes over het terrein.

De nieuwe mestbak wordt geplaatst. Nooit meer met de hand de mestbak leegscheppen. Voortaan komt de vrachtwagen voor rijden om de mestbak te legen.

3 november horen we dat we weer dicht moeten. Dat het publiek ons niet vergeet blijkt als we bij de raboclubsupport actie de meeste stemmen krijgen. Op onze verjaardag krijgen we de daarbij behorende cheque van ruim 2800 euro overhandigd.

19 november mogen we weer beperkt open

Hondje Kenzo komt 3 dagen per week op de kinderboerderij. De puppy steelt meteen de harten van de OTT boeren en boerinnen en de vrijwilligers.

De jaarlijkse vogelgriep heerst weer. Het pluimvee zit opgehokt en de eieren mogen niet verkocht worden.

De kerstwandeling rondom de boerderij in december is een groot succes. Op 14 december gaat Nederland weer in lockdown. De boerderij gaat weer volledig dicht, maar de lichtjes van de kerstwandeling mogen aanblijven. De bingokaartjes kunnen thuis uitgeprint worden en aan het eind van de wandeling in de brievenbus worden gedaan.  Ook Aalsmeerders zonder kinderen wandelen een rondje Boerenvreugd en kunnen de verlichte items zeer waarderen.

De laatste dag van 2020 zijn we nog steeds gesloten en het pluimvee zit opgehokt. We zijn sinds half maart niet meer volledig open gegaan. Hopelijk gaat dat in het nieuwe jaar veranderen.