Geschiedenis

Boerenvreugd kent een rijke historie. Hieronder een overzicht.

Wat eraan voorafgingSIMG0001

Na het zeer succesvolle feestjaar in 1988 in Kudelstaart dat georganiseerd werd om het 750-jarig bestaan te vieren, besloten vier Kudelstaarters om een kinderboerderij van de grond te tillen in Aalsmeer of Kudelstaart. Uit een enquête onder de Kudelstaartse bevolking kwam een sterke wens voor een kinderboerderij naar voren. Het bestuur werkte een plan voor de boerderij uit.

In 1992 haalde het toenmalige bestuur tijdens een campagne 2500 steunbetuigingen op en 600 mensen doneerden 5 gulden om wervingskosten te dekken. De eerste bedrijven meldden zich voor sponsoring. Een gift en ondersteuning van het Nationaal Jeugdfonds ‘Jantje Beton’ in januari 1993, bracht alles in een stroomversnelling: de plannen werden gepresenteerd, enkele politici gingen overstag, een locatie werd gekozen. De eerste paal in het Hornmeerpark werd op 21 juni 1993 geslagen.

Ons Tweede Thuis kwam met het voorstel er tegelijkertijd een plek voor een zinvolle dagbesteding voor hun deelnemers bij te maken, er kwam veel sponsoring van bedrijfsleven en particulieren binnen en tenslotte zou H.M. koningin Beatrix onze Noord-Hollandse stolpboerderij op 6 november 1993 officieel komen openen. De beschermvrouwe van het jubilerende Nationaal Jeugdfonds was door hen uitgenodigd hun 10.000ste en meest tot de verbeelding sprekende project van dat jaar te openen.

Enkele highlights:

1995
Ons Tweede Thuis breidde het aantal deelnemers en beheerders uit, paden en het middenterrein werden aangelegd, het dierenbestand werd uitgebreid. Het bestuur kreeg een grote gift, waardoor de hypotheek afgelost kon worden, er nieuwe speeltoestellen aangeschaft konden worden en er plannen gemaakt konden worden voor een hooiberg met stallen.
In september werd met de bouw van de hooiberg begonnen. Op 23 november ontving Boerenvreugd een aanmoedigingsprijs uit handen van de heer J. Van Kemenade, Commissaris van de Koningin te Noord-Holland.

1996
Het jaar van de hooiberg en de speeltuin. Met het geld van een fantastisch legaat kon de hooiberg al op 10 maart feestelijk geopend worden. Voor een groot deel is deze gebouwd door vrijwilligers. Boerenvreugd investeerde in het speelgedeelte. Er kwam een zandbak, een groot klimtoestel, een dubbele schommel, enz. Vervelend waren telkens de natte voeten. Na een regenperiode moesten altijd de laarzen uit de kast gehaald worden. Het bestuur besloot daarom het gehele terrein grondig te draineren. Hiervoor werd voor een deel subsidie ontvangen van de gemeente Aalsmeer, de rest werd uit eigen middelen betaald.

1997
In april werd de sterk uitgebreide speelgelegenheid officieel geopend door een aantal kinderen door het vullen van de zandbak. In feite was met deze handeling het ‘speelconcept’ afgerond. Hiermee was de mooiste speeltuin van Aalsmeer een feit. Het plan van de SKBA om een NME-zolder in te richten kreeg van de bevolking de hoogste prioriteit en zodoende kon de zolder uitgebreid worden. Op 10 augustus werd de milieuzolder officieel geopend door gedeputeerde van Noord-Holland Friso de Zeeuw.

1999
Door de uitbreiding van goederen en diensten in de loop der jaren werd de beschikbare ruimte voor opslag en quarantaine te klein. In november is de financiële situatie zodanig dat het bestuur tot de bouw van een “Boerentas” besluit.

2000
Door de hevige regenval in de maanden januari en februari is het speeltuingedeelte ontoegankelijk geworden en was een opknapbeurt dringend nodig. Er wordt 10 centimeter grond afgegraven, nieuwe drainagebuizen gelegd, wegendoek neergelegd en daarbovenop nieuwe houtsnippers. Met deze drastische opknapbeurt wordt wel de bouw van de boerentas vertraagd. Toch kan met behulp van een grote gift de boerentas in het voorjaar afgebouwd worden.

2001
Het voorjaar van 2001 is voor agrarisch Nederland een ramp. De Mond- en Klauwzeer slaat keihard toe in een deel van Europa. De boerderij is drie maanden preventief gesloten. Gevreesd wordt voor een financieel debacle, omdat de boerderij juist gedurende deze periode altijd veel bezoekers trekt. Gelukkig ontvangen we een spontane tegemoetkoming van de gemeente en ook de bezoekers geven ons bij de heropening extra financiële steun.
Op 2 augustus wordt er door de Lions Club Aalsmeer en de Ophelia-afdeling Aalsmeer een groot openluchtdiner georganiseerd in de Zijdstraat. De opbrengst van 25.000 gulden is voor het opknappen van de vijver. Voortvarend als altijd, wordt al op 27 september de vernieuwde vijver feestelijk in gebruik genomen. De speeltuin krijgt er een prachtig speeltoestel bij, de boerentas een mooie goederenlift en een rolscherm.

2002
In het voorjaar zijn er de nodige ‘ondergrondse’ activiteiten verricht. Er zijn nieuwe kabels en leidingen aangelegd naar de boerentas. Redenen hiervan zijn de wens tot een centrale verwarming in de boerentas voor gezonde werkomstandigheden in de werkplaats en het voer, gereedschap en ander materiaal droog blijft. Ook is er dit jaar een wasmachine en droger geplaatst voor de werkkleding van de deelnemers. Verder werd de vijver aangekleed en is in de boerderij een leeshoek in gebruik genomen. De kinderboerderij ontvangt ‘Aeqor’ erkenning. Deze houdt in dat Boerenvreugd officieel als opleidingsinstituut voor de sector dierverzorging gebruikt kan worden.

2003
In het tiende jaar van ons bestaan stellen we vast dat de droom van enkele enthousiaste mensen is uitgegroeid tot een succesvolle maatschappelijke organisatie, een ware trekpleister voor de omgeving. Met faciliteiten waar menig gesubsidieerde instelling jaloers op zou zijn, maar ook met de ambitie om het elk jaar leuker, beter en succesvoller te maken, is kinderboerderij Boerenvreugd terecht de trots van haar medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, bezoekers en sponsors.
In dit jaar worden er een groot aantal extra activiteiten georganiseerd. Te beginnen met een spectaculaire roofvogeldag met medewerking van echte valkeniers in februari. Vlak daarna breekt er weer een besmettelijke ziekte uit, nu de vogelpest. Gelukkig blijft deze beperkt. De bezoekers hoeven alleen maar over een ontsmettingsmat te lopen voor zij de boerderij betreden.
Op Tweede Paasdag wordt een grote brunchpartij georganiseerd en in juni een groot zomerfeest. Op deze dag krijgt de boerderij een prachtige activiteitentent van het Rabofonds aangeboden. Daarnaast vindt de onthulling plaats van een beeldje ‘Ronijntje’ uit het logo van Boerenvreugd, een geschenk van alle vrijwilligers aan de boerderij. In december is er een levende kerststal op de boerderij die duizenden bezoekers trekt, ondanks het stormachtige weer die dagen.

2004
Eind mei vindt er een grote verbouwing plaats in de stolp. Het winkeltje wordt vergroot en efficiënter ingericht.  Verder wordt de zolder uitgebreid met twee dakkapellen en het vloeroppervlak is vergroot. Sponsoring hiervoor was deels in 2003 verkregen, het Schipholfonds zorgt voor de rest van het grote bedrag dat hiervoor nodig is. Aan het eind van het jaar wordt nog een mooie schuilhut gebouwd. Het geld hiervoor kwam van de Sinterklaasaktie Uithoorn.

2007

In verband met de dreiging van de vogelpest moet het pluimvee opgehokt worden. Het bestuur besluit snel tot het aanleggen van een compleet nieuw ‘ophokhok’ op het terrein. De voorbereidingen voor het 15-jarig jubileum zijn volop in gang.

2008
Dit jaar staat met name in het teken van het 15-jarig bestaan. Net als bij het 10-jarig bestaan worden alle activiteiten op een grootsere manier gevierd dan anders. Zo wordt ook in de Nieuwe Meerbode elke twee weken een column “Van Boer tot Vreugd” gepubliceerd, geschreven door Huub van Schaik, bestuurslid, en Monique Musch, een van de beheerders van de boerderij.
Intussen wordt er gewerkt aan een nieuwe bijenstal. De oude was al 15 jaar oud en was hard aan vernieuwing toe. De stal is op 15 mei feestelijk geopend door burgemeester Litjens. In september werd een grote loterij georganiseerd voor de vervanging van een oud speeltoestel. Helaas wordt de totale opbrengst vlak voor de loting gestolen. Gelukkig reageren enkele mensen en bedrijven, waaronder C1000, sontaan met enkele extra giften, om dit verlies te compenseren. Ook de Jozefschool laat zich van zijn best kant zien. De kinderen van die school halen 1.187 euro op voor de boerderij. Als afsluiting van het feestjaar wordt een groot kerstspektakel georganiseerd, wat ook gebeurde bij het 10-jarig bestaan.

2009
Een nieuwe schuilhut voor vee wordt gebouwd in de achterste wei. Het oude hok kan hierdoor geruimd worden. Net als de andere schuilhutten is hierbij de mogelijkheid om twee weiden te bereiken. De nieuwe hut heeft met haar ramen veel licht. De overkapping van de metshoop is aan vervanging toe en wordt meteen verhoogd en uitgebreid met stallingsruimte voor de kruiwagens, die in de Boerentas anders in de weg staan. Het beoogde nieuwe speeltoestel, waarvoor in 2008 actie werd gevoerd, wordt aangeschaft en geplaatst door de vrijwilligers.

2010
Ter gelegenheid van een grondige schilderbeurt van de binnenkant van de stolp, krijgt de boerderij een andere indeling. De knuffelstal wordt verplaatst en daardoor ontstaat meer ruimte voor de wisselende (mini-)tentoonstelling. Burgermeester en wethouders van Aalsmeer komen op bezoek en zijn zichtbaar onder de indruk van de organisatie en het werk van de vrijwilligers.

2011
Tijdens NLDoet krijgt de oude kruidentuin een ander uiterlijk en bestemming: Vrijwilligers van de Rabobank helpen het geheel te slopen en herbestraten. Om meer bekendheid in de wijk Nieuw-Oosteinde te bereiken, organiseert Boerenvreugd een zeer goed bezochte activiteit op 15 mei in de Snoekbaarsstraat. Het publiek wordt hierover geïnformeerd door middel van een 1 aprilgrap. Tijdens de dag worden schapen geschoren, spelletjes gedaan en veel voorlichting gegeven over de boerderij en haar organisatie. In het najaar neemt het bestuur een besluit over de nieuw aan te leggen water- en zandspeelplaats.

2012
Dit jaar werd de water/zandspeelhoek geopend