In memoriam

Afgelopen maanden hebben wij tot ons verdriet afscheid moeten nemen van drie van onze vrijwilligers van het eerste uur.

Roel Naber was vanaf de opening van de boerderij onze imker. Met zijn passie en liefde voor bijen verzorgde hij niet alleen de bijenvolken van Boerenvreugd, hij wist kinderen en bezoekers ook te boeien met alles wat hij kon vertellen over deze kleine belangrijke diertjes. Zijn bekroonde honing was te koop in het winkeltje van Boerenvreugd en menigeen zal deze weleens geproefd hebben.

Jaap de Jong, was met zijn 90 jaar onze oudste vrijwilliger en ook betrokken bij de Boerenvreugd vanaf het allereerste begin. Jarenlang heeft Jaap beheerdersdiensten gedraaid. Daarmee was hij inmiddels gestopt maar alle vrijwilligers wisten de weg naar Jaap te vinden. In het weekend was hij al vroeg uit de veren om ervoor te zorgen dat de dienstdoende vrijwilliger de sleutel van de boerderij in handen kreeg. Hij was tot voor kort ons sleuteladres en vervulde deze functie met veel plezier.

Vandaag nemen wij ook afscheid van Ruud Teensma. Ook Ruud was een actief vrijwilliger op de boerderij vanaf de opening in 1993. Naast beheerdersdiensten die hij meestal samen met zijn dochter verrichtte hield hij zich bezig met reguliere onderhoudswerkzaamheden en zorgde hij ervoor dat de winkel bevoorraad werd met allerlei lekkernijen. Ruud had, vanwege gezondheidsklachten, inmiddels al een stapje terug gedaan qua vrijwilligerswerk maar regelmatig was hij toch nog op zijn geliefde Boerenvreugd te vinden.

Wij gaan deze drie fantastische mensen enorm missen en zijn dankbaar voor alles wat zij voor Boerenvreugd hebben gedaan. Alledrie zijn zij voor de kinderboerderij van grote betekenis geweest. Wij koesteren de mooie herinneringen en wensen hun familie en nabestaanden heel veel sterkte toe.

Bestuur Stichting KinderBoerderij Aalsmeer